Turun Insinöörit TUIKE ry:n vuoden 2024 jakamat stipendit

6.7.2024

Vuoden 2024 stipendit

Turun Insinöörit TUIKE ry jakaa vuosittain kaksi 1000 euron stipendiä opinnäytetöistä. Vuoden 2024 stipendien hakuaika päättyi 31.5. ja vastaanotimme hakemuksia yhteensä lähes 20 kappaletta. Hakemuksia tuli useista eri insinöörikoulutuksista mm. bio- ja kemiantekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, konetekniikka ja tuotantotalous. Suurin osa hakemuksista oli Insinööri (AMK) opinnäytetöitä, mutta mukana oli myös muutama ylemmän AMK:n opinnäytetyö.

Valintaprosessi oli tiukka, sillä suurimmalla osalla stipendejä hakeneista opinnäytetyöt olivat erinomaisia ja hyvä laatuisia. Tuike ry:n hallitus kuitenkin katsoi innovatiivisuuden, uuden teknologian ja vastuullisuuden tärkeimmiksi painopisteiksi palkittavia opinnäytetöitä valitaessa, jonka takia valintamme kohdistui seuraaviin opinnäytetöihin:

"Litiumioniakkukierrätysprosessin epäpuhtaussaostusvaiheen kehittäminen jatkuvatoimiseksi".
Mikael Holthoer, Insinööri, bio- ja kemiantekniikka.

"Rikkivedyn torjunta Turun seudun puhdistamo Oy:llä – menetelmät ja optimointimahdollisuudet".
Elsi Laine, Insinööri, energia- ja ympäristötekniikka.

Pyysimme molemmilta opinnäytetöiden tekijöiltä lyhyen avauksen siitä, että miten he päätyivät kyseiseen  aiheeseen opinnäytetyössään. 

Mikael Holthoer kirjoittaa: 

Japanin vaihdon jälkeen oli opinnoissa parin kurssin lisäksi pelkästään opinnäytetyö jäljellä, mutta ei ajatusta siitä, että mitä, mistä ja kenelle opinnäytetyön tekisi. Keskustelin huolistani Turun AMK:n opettajan kanssa, joka vinkkasi että Raisiossa olisi litiumioniakkujen kierrätyksen kehityksen parissa toimiva yritys, ja antoi minulle yhteystiedot.

Soitin seuraavana päivänä Fortum Battery Recyclingin edustajalle. Puhelimessa sovittiin, että lähettäisin heille hakemuksen, katsottaisiin siitä sitten, jos sopivaa projektia olisi, ja sellainen onneksi löytyi.

Kestävä kehitys on kova sana nykypäivän teollisuudessa. Ekologisten ratkaisujen kehittäminen ja ympäristöystävällisyyden edistäminen oli minulla ajatuksissa jo opiskelupaikkaa hakiessa, ja olen kiitollinen, että pääsin näiden parissa tekemään opinnäytetyöni. Työn alussa aliarvioin sen, kuinka laaja projekti edessäni oli. Vasta kunnolla päästyäni alkuun käytännön hommissa tajusinkin, että täytyi ottaa iso askel taaksepäin ja oikeasti yrittää ymmärtää mitä tässä tehdään, jotta työstä tulisi mitään.

Opinnäytetyön aikana pääsin oppimaan älyttömän määrän uutta suhteellisen lyhyessä ajassa. Mutkikkaasta tiedonhausta uusien analyysimenetelmien ja toimintatapojen oppimiseen, voin nyt varmuudella sanoa, että pintaa on vasta raapaistu, mutta kaiken tämän työn ansiosta on nyt hyvä ja tukeva pohja mistä jatkaa.

Lue Mikaelin opinnäytetyö tästä!

Mikael Holthoer | Linkedin

Elsi Laine kirjoittaa:

Olin opiskellut vesihuoltoa AMK:n kursseilla, mutta pääsin kunnolla syventymään alaan ollessani kesätöissä Turun seudun puhdistamo Oy:llä.

Työ jätevedenpuhdistamolla opetti paljon ja kesän aikana ymmärsin, miten tärkeä rooli toimivalla vesihuollolla on yhteiskunnassa. Juuri sen takia innostuin tekemään opinnäytetyöni viemäriverkoston rikkivedyn torjuntaan liittyen.

Opinnäytetyössäni syvennyin rikkivedyn torjuntamenetelmiin, haastattelin alan asiantuntijoita ja näiden perusteella esitin optimointimahdollisuuksia rikkivedyn torjuntaan Turun seudun puhdistamo Oy:llä.

Opinnäytetyöprosessi vaati paljon tiedonhakua ja uuden tiedon omaksumista, eikä työn eteneminen ollut koko ajan suoraviivaista. Näin jälkikäteen on kuitenkin helppo todeta, että myös vähemmän tuottavat hetket opinnäytetyön parissa olivat tarpeellisia ja lopulta koko prosessi siihen käytetyn ajan arvoinen.

Lue Elsin opinnäytetyö tästä!

Elsi Laine | LinkedIn