Lyhyt historian kertaus

Turun Insinöörit ry:n Sähkökerho oli esittänyt koneinsinööreille kutsun saapua seuraamaan Sähkökerhon kokousta ravintola Killan kabinettiin 23.11.1959. Kutsua oli noudattanut 8 insinööriä. Ins. Vainio selvitteli näkökohtia, joiden takia koneinsinöörejä oli tähän kokoukseen kutsuttu sekä esitti kysymyksen, olisiko koneinsinöörien aiheellista perustaa uusi kerho, konekerho. Sähkökerhon kokouksen päätyttyä pitivät paikalla olleet 8 koneinsinööriä oman kokouksen. Kokous totesi oman kerhon perustamisen tarpeelliseksi. Samalla päätettiin konekerhon perustamisesta ja valittiin toimeenpaneva elin.

Tuo oli lainaus, lähes sanasta sanaan pöytäkirjasta, jossa pantiin alulle Turun Alueen Insinöörit ry:n Konekerho, sittemmin Turun Insinöörikerho ry ja nykyään Turun Insinöörit TUIKE ry. Kerhon toiminnan avulla oli tarkoitus saada kosketusta Turun seudun opistoinsinöörien välille, sekä tutustua teollisuuslaitoksiin ja muihin sopiviin kohteisiin ja hankkia eri alojen asiantuntijoita kokouksiin esitelmän pitäjiksi. Kerhon toiminta-ajatus on säilynyt suunnilleen samana, miksi se alussa ajateltiin. Ensimmäisen toimintavuoden 1960 päättyessä kerhon jäsenmäärä oli 45.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet:


Gunnar Heino

1960-1965

Juhani Laatu

1966

Heikki Paasiala

1967

Matti Ahtikari

1968

Harri Tuominen

1969

Lasse Jylhä

1970

Kauko Tammi

1971

Martti Kaurimo

1972-1984

Kalle Vauranoja

1985

Paavo Tevaluoto

1986

Kauko Parviainen

1987-1988

Paavo Tevaluoto

1988

Kalle Vauranoja

1990

Markku Virta

1991-1993

Jim Nyroos

1994-1995

Marja Helenius

1996-1997

Sven Ståhle

1998-1999

Pauli Ares

2000-2001

Kaj Asteljoki

2002

Pekka Härkönen

2003-2004

Mika Koli

2005

Jonna Aaltonen

2006-2007

Marko Viholainen

2008-2009

Sanna Mattila

2010-2011

Taru Tolonen

2012-2013

Jani Pelkonen

2014-2015

Karlo Villa

2016

Jonna Aaltonen

2017-2018

Miikka Rosten

2019

Markku Risku

2020-2021

Roni Ylärakkola

2022-